Privacy Verklaring MariMarlo

Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. In deze Privacy Verklaring leggen wij dat graag aan je uit.

Als jij een bestelling plaatst dan worden ter uitvoering van de koopovereenkomst de volgende gegevens verplicht verwerkt zodat wij jou het gekochte Italiaanse product kunnen leveren: voor- en achternaam, adres, bankrekeningnummer IP- en e-mailadres. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief vragen wij jou om naam en mailadres in te vullen. Als jij je als nieuwe klant registreert dan worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: voor- en achternaam, adres, e-mailadres en gebruikersnaam. Je bent vrij om nadere gegevens in te vullen zoals het telefoonnummer. MariMarlo verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming en omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Jouw bestel- of klantgegevens kunnen wij gebruiken:
  • om de producten bij je te laten afleveren
  • om jouw betaling af te handelen
  • om jou te kunnen bellen of mailen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
  • voor het sturen van een nieuwsbrief
  • om jou te kunnen informeren over wijzigingen in de producten
  • voor onze eigen marketingdoeleinden
  • om jou eraan te helpen herinneren dat er nog producten in het jouw winkelmandje klaar liggen
  • om het websitegedrag te kunnen analyseren zodat wij onze website kunnen verbeteren en het aanbod van onze producten op jouw voorkeuren af kunnen stemmen.
MariMarlo verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt jouw adresgegevens aanpassen in jouw gebruikersaccount. Voor het aanpassen of verwijderen van overige persoonsgegevens kun je een mail naar ons sturen info@marimarlo.com. Wij zorgen er dan voor dat jouw persoonsgegevens worden veranderd of weggehaald.
Het kan gebeuren dat jij een review hebt geplaatst, maar dat jij niet blij bent dat jouw persoonsgegevens daar aan gekoppeld zijn. Als jij ons daarover een berichtje stuurt op bovenstaand mailadres dan kunnen wij jouw recensie anonimiseren.
Als je het niet langer op prijs stelt om berichten van ons te ontvangen, dan kun jij je onderaan elke nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Heb jij bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd bericht naar info@marimarlo.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw bericht reageren.
Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marimarlo.com.
Dan verwijderen wij deze informatie.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@marimarlo.com.

Jouw persoonsgegevens bewaren wij zolang wij hiertoe door wet- en regelgeving verplicht zijn en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

MariMarlo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MariMarlo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Mocht jij na het lezen van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag van jou via ons mailadres: info@marimarlo.com.